19.03.2024

Servis - Odesílání emailů z emailu uživatele

Byla nasazena nová funkčnost, která umožňuje uživateli si nastavit, aby emaily byly odesílány z emailu firmy.
Možnosti pro odesílání emailu jsou:

  1. Odesíla ze systémového emailu (email systému)
  2. Odesílání z emailu firmy
  3. Neodesílání emailu

10.03.2024

Servis - Negenerování položek v Archivu do eShop

Byla opravena možnost negenerování skladové položky ze skladu do eShopu, pokud je položka již v Archivu.

07.01.2024

Servis - Export vydaných faktur z Opravenek do POHODA

Byla vytvořena nová funkce umožňující export vydaných faktur u Opravenek do ekonomického systému POHODA.

14.12.2022

Servis - Zrychlení načítání detailu Zakázky

Z důvodu zrychlení načítání detailu zakázky, byly vypnuty načítací funkce AJAX u defaulltního načítání informací zákazníka. Toto zrychlení se hlavně projeví u starších počítačů.

04.12.2022

Servis - Informační hláška ohledně duplicit

Bylo optimalizována kontrola duplicit zboží u skladové karty a názvu. Při uložení se zobrazuje informační hláška o duplicitním názvu zboží.

Poznámka: tato hláška je informační a je na uživateli ohledně nutnosti změny požadovaného nastavení.

04.12.2022

Sklad - Přidán nový sloupec do seznamu zboží

Do seznamu zboží byl přidán nový sloupec množství celkem, který je umístěn před sloupcem množství min.

 

02.12.2022

Servis - Možnost vyhledání čísla reklamačního protokolu

Byla nasazena nová funkčnost, která umožňuje vyhledávání Čísla reklamačního protokolu v seznamu zakázek.

02.12.2022

Servis - Karta zakázky, tlačítko Seznam zakázek

Pro optimálnější práci, bylo přidáno nové tlačítko do hlavičky karty zakázky, pro naštení seznamu zakázek.

Poznámka: Tlačítko Seznam zakázek, zůstává umístěno ve spodní čísti.

02.12.2022

Servis - Úprava filtrování názvu zboží v seznamu zboží

Filtrování názvu v seznamu zboží, bylo optimalizováno na vyhledávání dle názvu místo zkráceného názvu.

10.08.2022

Servis - Optimalizace načtení pložek inventury

Byla nasazena optimalizace načtení stránkování seznamu položek inventury. 

 

07.07.2022

Kopie zakázky

Byla přidána možnost vytvoření nové zakázky jako Kopie z existující zakázky. V seznamu zakázek, je přidána Ikona u každé zakázky. Po jejím kliknutí se vytvoří nová zakázka, do které se nakopírují informace z původní vybrané zakázky.

17.05.2022

Servis - Kopie zakázky, kopírování předešlých zásahů.

Při kopírování zakázky přidány infrormace z předešlých zásahů.

11.08.2020

Sklad - Přidání nových sloupců v export zboží

Do exportu zboží, byla přidána nová položka množství celkem před sloupec množství min .

02.06.2020

Servis - Přidány počty kusů do tranzitního skladu

Byly přidány informace ohledně počtu kůsů v tranzitním skladě.

14.05.2018

Servis - Proběhla aktualizace modulu SMS

V souvislosti s GDPR byl aktualizován modul SMS (komunikace přes protokol  HTTPS).

19.04.2018

Servis - Archivace skladových karet

Byla nasazena nová verze umožňující nepoužívané skladové karty přesunout do Archivu.

16.04.2018

Servis - Aktivován nový certifikát

Dnes byl aktivován nový certifikát pro HTTPS komunikaci (Let's Encrypt).

19.11.2017

Servis - Řazení sloupců v Seznamu převodek na skladě

Nově jsme přidali možnost, řazení jednotlivých sloupců v Seznamu převodek ve skladu.

11.10.2017

Servis - přidání do tisků seznamy mechaniků (techniků) a ND bez skladu

Nově bylo přidáno do generátoru tisků nové seznamy Seznam mechaniků (techniků) a Seznam ND (náhradní díly) evidované na zakázce (Opravence) bez skladu.

23.09.2017

Servis - vytvořen nový modul Výrobních čísla

Byl vytvořen nový modul Výrobních čísel, který je určen pro veškerou správu výrobků, jejich evidenci, sledování oprav, záruk, atd.

Modul lze využít také centrální tranzitní sklad a následnou správu záruk (záručních oprav).

15.09.2017

Servis - vytvořen nový modul Půjčovna

V aplikaci byl vytvořen kompletní modul Půjčovna, který obsahuje kompletní seznam, zboží k zapůjčení, možnost vypůjčení/vrácení, kompletní historii, seznam dokladů a celkový přehled o stavu vypůjčeného zboží.

26.07.2017

Servis - přidán popis v seznamu u Použitého materiál

Na kartě zakázky (opravenky), byl přidán u Použitého materiál (neodepisuje se ze skladu) ve sloupci skladová karta popis, který lze zadat na kartě opravenky.

16.06.2017

Servis - V seznamu skladových položek možnost seřazení jednotlivých sloupců

Byla přidána možnost nejen filtrovat jednotlivé sloupce, ale také možnost seřadit kterýkoliv sloupec, dle požadavků uživatelů.

23.05.2017

Servis - Přidáno do Exportu pohybů Typ dokladu

Na základě požadavků zákazníků, byl do exportu pohybů na skladě, přidána položka Typ dokladu.

24.04.2017

Servis - Poslední pohyb zboží

V rámci požadavků zákazníků byl rozšířen Export seznamu pohybů na skladě o nové položky a zároveň byl nově vytvořen export posledního pohybu u skladové karty.